Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Nimi: Mutant Koala Pictures Oy
Y-tunnus: 1929635-8
Osoite: Rantakatu 3, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite: info(a)mutantkoala.com

2. Rekisterin nimi

Mutant Koalan esiintyjärekisteri ja asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käyttö:

Esiintyjärekisterissä käsitellään esiintyjien henkilötietoja, joita käytetään AV-tuotantojen roolittamisessa. Asiakasrekisteriä käytetään tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen, käsittelyn ja siirron peruste:

Rekisteröityjen tietoja kerätään, käsitellään tai luovutetaan kolmannelle osapuolelle esiintyjien omakohtaisella suostumuksella, tai heidän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakasrekisteriin tietoja kerätään viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Asiakastietoja luovutamme kolmansille osapuolille vain jos asiakkaan kanssa tehty sopimus velvoittaa siihen.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri: Asiakkaan tai yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö. Esiintyjärekisteri: Nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymävuosi, valokuvat, videot, vaatekoot, esiintymiskokemus, harrastukset ja muut tiedot, jotka rekisteröidyt ovat yritykselle luovuttaneet.

6. Tietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai tiedot ovat ajantasaiset.

7. Rekisterin suojaus:

Sähköiset tiedot säilytetään ulkoisella kovalevyllä ja verkkopalvelimella. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu esiintyjärekisteriin. Teemme pyynnöstä tarvittavat korjaukset ja täydennykset tai poistamme palvelun kannalta tarpeettomat tiedot. Heillä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.10.2020.